Arbetsförmedlingen

Hitta jobb inom EU/EES och Schweiz

Fri rörlighet för arbetstagare är en av de grundläggande rättigheterna för medborgare i medlemsländerna. Det innebär att du har rätt att söka och ta arbete utan att ha arbetstillstånd inom EU.

Hitta jobben utomlands

I Platsbanken finns jobb som är anmälda till oss på Arbetsförmedlingen. Det kan vara utländska eller svenska arbetsgivare som vill rekrytera svensk arbetskraft till arbete utomlands. I Eures platsbank hittar du jobb anmälda till de offentliga arbetsförmedlingarna inom EU/EES och Schweiz.

Ta med din svenska arbetslöshetsersättning utomlands

Är du inskriven på Arbetsförmedlingen, helt arbetslös och har arbetslöshetsersättning? Då kan du ansöka om att få ta med dig din ersättning under en begränsad period för att söka jobb i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz. Du behöver då intyg U2. Det är Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) som utfärdar intyget. Tänk på ansöka innan du reser. Du hittar mer information om villkoren och ansökan på IAF:s webbplats.

Ansök hos IAF

Bidrag till resan när du söker jobb utomlands

Du vet väl om att Arbetsförmedlingen kan ge dig bidrag till resan när du har en intervju bokad i ett annat EU/EES-land eller Schweiz?

Resebidrag

Tänk på detta när du bor och jobbar i ett annat EU/EES-land

Information om var du hittar jobben, socialförsäkring, skatter och arbetslöshetsförsäkring med mera för det specifika land du är intresserad av. Läs först den allmänna informationen/checklistan vid arbete inom EU/EES och Schweiz.

Allmän information/checklista vid arbete inom EU/EES och Schweiz

Att leva och arbeta i ett annat land inom EU/EES och Schweiz
(När du kommer in på sidan måste du välja till exempel engelska eller landets språk som du är intresserad av. För Norge väljer du norska, och så vidare. Du väljer språk högts upp till höger. Klicka här om du vill komma direkt till den engelska sidan)


Arbetsförmedlingen/Eures reserverar sig för eventuella ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering i informationsbladen.

Övrig information

Att tänka på inför säsongsjobb utomlands

Att arbeta inom Business support