Arbetsförmedlingen

Personligt brev

Ett personligt brev är kanske det svåraste och det viktigaste i en jobbansökan. Brevet ska komplettera ditt CV eller din meritförteckning och främst besvara frågorna:

  • Vilka egenskaper/meriter har jag som gör mig lämpad för arbetet?
  • Vem är jag och varför vill jag ha det här arbetet?
  • Varför vill jag jobba just hos er?
  • Varför ska ni anställa just mig?

Ditt personliga brev

I brevet ska du beskriva dig själv, vad du kan erbjuda arbetsgivaren och motivera varför just du passar till det lediga jobbet. Lyft fram de egenskaper och förmågor som du tror är viktiga för den aktuella tjänsten. Använd inte ett standardbrev som du skickar till alla arbetsplatser där du söker jobb. Alla tjänster är olika och kräver olika personliga brev. Om det finns en annons så leta efter nyckelord och anknyt till dessa i brevet. Använd dina egna ord när du presenterar dig och försök att ge en så korrekt bild som möjligt. Försök att undvika klyschor och vanliga uttryck. Koppla dina egenskaper till konkreta händelser eller meriter. Istället för att bara skriva "jag är driftig och framåt" motivera varför du är det. Ge exempel på något du gjort där du använt de egenskaperna, till exempel genomfört ett framgångsrikt projekt på jobbet.

Ett personligt brev kan vara olika långt beroende på om du gjort ett kortare eller mer omfattande CV men det bör inte överstiga en A4-sida.

  • Ha en tydlig disposition i brevet, gör mellanrum och undvik långa stycken.
  • Håll dig till det som är väsentligt för det arbete som du söker - du behöver inte berätta allt om dig själv!
  • Försök att göra läsaren så pass nyfiken att du får komma på intervju - där har du sedan möjlighet att berätta om mer om dig, din bakgrund, dina intressen och liknande.

Intresseanmälan

En intresseanmälan använder du för att komma i kontakt med företag som du är intresserad av även om de inte har något uttalat rekryteringsbehov. Innehållsmässigt påminner den mycket om ett personligt brev, komplettera intresseanmälan med ett CV eller en meritförteckning.
 
Tänk på att bara tre av tio jobb utannonseras. Intresseanmälan är därför ett av de mest effektiva sätten att bearbeta företagen på för att få det jobb du vill ha.

Lyft fram dina egenskaper

Då en ansökan ska visa varför just du passar för en viss tjänst är det viktigt att du anpassar ansökan till det arbete du söker. Genom att lyfta fram och betona det som är viktigt för den aktuella tjänsten har du större chans att få komma på en intervju hos arbetsgivaren. Du ska sälja det viktigaste som finns - nämligen dig själv!

Vilka är dina starkaste egenskaper? Vill du jobba snabbt eller långsamt? Ta hjälp av listan över egenskaper. Se högerspalten.

Visa listan med egenskaper för någon som känner dig. Gärna någon som du har arbetat med. Det kan vara en tidigare chef, handledare, lärare eller arbetskamrat. Låt dem tala om vilka goda sidor de ser hos dig. Det är information som du kan använda när du söker arbete.

Tillägsinformation