Arbetsförmedlingen

Rekrytera medarbetare från ett annat land

Den fria rörligheten i Europa skapar helt nya möjligheter för dig som arbetsgivare att hitta personal med specifika kunskaper utomlands. Vi har många års erfarenhet av utlandsrekrytering via det europeiska nätverket Eures. Genom oss kan du få hjälp att annonsera lediga platser inom hela EU/EES och Schweiz, söka efter lämpliga kandidater i Eures cv-databas, få veta var de medarbetare du söker finns och vad du bör tänka på när du anställer. För att underlätta vid en utlandsrekrytering har vi bland annat sammanställt en checklista.

Rekrytera inom EU/EES och Schweiz

Arbetsförmedlingen har hjälpt arbetsgivare med att rekrytera läkare, IT-specialister, olika ingenjörer, kockar, veterinärer, bilplåtslagare, bilmekaniker, skogsarbetare, CNC-operatörer, personal inom Business support center etc.

Sök medarbetare från annat land i Eures cv-databas

Rekrytera utanför EU/EES och Schweiz

Den fria rörligheten på arbetsmarknaden gäller inte medborgare från länder utanför EU/EES. Om du som arbetsgivare vill anställa en person som är medborgare i ett icke EU/EES-land, måste personen beviljas arbets- och uppehållstillstånd. Det är Migrationsverket som ansvarar för all handläggning av arbetstillstånd.

När du rekryterar från ett annat EU/EES-land

Du kan söka ekonomiskt ersättning när du rekryterar en person mellan 18-35 år från ett annat EU/EES-land.

Ditt första Eures-jobb

Banner Your first EURES job

Tillägsinformation

Har du frågor?

Eures logotyp

Kontakta våra Eures-rådgivare om du har frågor om att rekrytera inom EU/EES och Schweiz.

Sök en Euresrådgivare

Facebook

Eures