Arbetsförmedlingen

Villkor för att annonsera i Platsbanken

Företaget ska vara verksamt och registrerat i Statistiska centralbyråns företagsregister. I vissa fall kan det även gälla företag som inte finns registrerade i företagsregistret, till exempel utländska företag, organisationer eller privatpersoner.

Platser som kan publiceras i Platsbanken:

 • Ledig plats som är ett erbjudande om en anställning hos en arbetsgivare.
 • Alla tjänster/platser ska gå att söka utifrån den information som finns i annonsen i Platsbanken.
 • Tjänster på Rekryteringsträffar om de även kan sökas på annat sätt. Detta ska då framgå i annonsen.
 • Annonser från bemanningsföretag om de har ett konkret anställningsuppdrag från en arbetsgivare

Samma lediga plats får inte publiceras som ny flera gånger under tiden rekryteringen pågår. Samma lediga plats får inte nyanmälas omedelbart efter avslutad publicering, det måste vara ett uppehåll på minst två veckor. Under pågående publicering kan publiceringstiden förlängas.

Platser som inte ska publiceras i Platsbanken:

 • Sysselsättning som gäller egenföretag, företagsliknande verksamhet i olika former exempelvis franchising, uppdragsanställning, hyra av frisörstol.
 • Annan sysselsättning exempelvis Au pair, behovsanställning, praktikplatser.
 • Aktiviteter, som frukostmöten eller intresseanmälningar, då dessa inte räknas som ett erbjudande om en anställning.

Arbetsförmedlingen förbehåller sig rätten att omedelbart ta bort information som lagts in av arbetsgivare om de strider mot grundvillkoren

Arbetsförmedlingen har rätt att avstå från att publicera en ledig plats om det är uppenbart att

 • arbetsgivaren bedriver en verksamhet som medför att arbetstagarna kan förväntas medverka till något lagbrott
 • arbetsgivaren utöver angivna arbetsuppgifter förväntar sig tjänster av sexuell karaktär av arbetssökanden eller arbetstagaren
 • arbetstagaren förväntas uppträda i pornografiska sammanhang
 • anställningen förutsätter att sökanden själv svarar för kostnader för till exempel utbildning eller tester för att komma till stånd
 • arbetsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den anställde
 • de uppgifter som arbetsgivaren lämnat inte stämmer överens med vad som gäller för anställningen.

Arbetsförmedlingen har även rätt att avstå från att publicera en ledig plats när anställningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det klart framstår som olämpligt att medverka vid rekrytering.

Vid publicering av platser får köns- och åldersangivelser förekomma i följande fall

 • När lagar, förordningar och kollektivavtal föreskriver en viss ålder.
 • När ålder och kön anges av arbetsmarknadspolitiska skäl till exempel för att underlätta för vissa grupper att få arbete eller när företag med ojämn könsfördelning i sin annonsering vill rikta sig till endera könet med stöd av diskrimineringslagen.
 • Villkor som rör kunskaper i svenska bör formuleras med försiktighet. Om kravet gäller att tala eller skriva på svenska bör det preciseras för vilka arbetsuppgifter som kunskapen i svenska är nödvändig. En person som inte har kundkontakter behöver troligtvis inte perfekta kunskaper i att tala ett visst språk. Har man däremot exempelvis ett arbete, där huvuduppgiften i arbetet är att skriva och tala kan detta formuleras som ett krav.

Bra att känna till om diskrimineringslagen när du formulerar och publicerar annonser om lediga platser

För att vi ska kunna publicera annonsen behövs följande uppgifter

 • Arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer
 • Var arbetsplatsen ligger
 • Arbetsuppgifter och kompetenskrav
 • Löneformer och övriga förmåner
 • Arbetets varaktighet
 • Antal lediga platser
 • Arbetstider
 • Tillträdesdag
 • Ansökningstid/publiceringstid

Arbetsort

Valet av arbetsort ska stämma överens med orten där arbetet ska utföras. I Annonsera direkt finns ett val som heter Ospecificerad arbetsort. Valet ska användas vid hemarbete, distansarbete eller annat arbete där man inte har en fast arbetsort. Ospecificerad arbetsort ska även användas när arbetet utförs över större områden till exempel i flera kommuner, län eller i hela Sverige.

Din annons tillgängliggörs för andra

Annonser visas i Platsbanken, i appen Platsbanken, i den Europeiska platsbanken EURES, i Platsjournalen (valbart) och i ett öppet API för Lediga jobb. En annons som är märkt som ett sommarjobb visas också i appen sommarjobba.

Ett öppet API innebär att andra kan hämta publicerad annonsdata och använda den, t.ex för vidareannonsering, i nyhetsbrev eller för andra typer webbtjänster. Ett API hjälper oss att garantera att dessa aktörer har korrekt och aktuell data. En annons som avpubliceras hos oss avpubliceras därmed hos alla sajter som använder API:et

Användare av detta API har inte rätt att ta ut någon avgift från annonsörer vid användandet av data. Vidare är dessa användare också skyldiga att behandla eventuella personuppgifter i enlighet med PuL.

Upptäcker du eventuellt missbruk kan du kontakta support@arbetsformedlingen.se.

Tillägsinformation

Frågor om platsannonsering?

Ring en arbetsförmedlare på 0771-416 416, vardagar mellan 8-20, lördagar och söndagar 9-16.