Öppnas i nytt fönster Utskriftsvänlig sida

Socialt arbete


 
 
Till yrkeslista  

Beskrivning


Det finns goda möjligheter att få arbete inom många olika yrken inom det sociala området. Antalet gamla människor ökar i samhället och många av dessa behöver service och stöd. Samtidigt kommer många av yrkesverksamma inom området att snart gå i pension under de närmaste tio åren.
Inom socialt arbete hjälper och stödjer du människor i livets olika skeenden och situationer.Exempel på arbetsuppgifter kan vara:
  • Att ge hjälp, stöd och omvårdnad till äldre personer med funktionshinder.
  • Ta hand om små barn medan deras föräldrar arbetar
  • Se till att intagna på kriminalvårdsanstalter övervakas, och att de får rehabilitering för att kunna komma tillbaka ut i samhället
  • Arbeta med familjerådgivning
  • Arbeta med missbrukare eller tonåringar i behov av hjälp
  • Arbeta på ett socialkontor, till exempel med ekonomiskt stöd till kommunens invånare eller med utredningar av problem i familjer
  • Arbeta på en fritidsgård eller som elevassistent i en skola
Även de kyrkliga yrkena ingår i området socialt arbete. Präster ger råd och stöd till församlingsmedlemmar liksom diakoner, som bland annat arbetar med att hjälpa utsatta människor.

Upp Socialt arbete
 

Yrkeslista

Kameraikon  Film Artikelikon  Kompletterande artikel
Barnpassare/Au pair
Kameraikon Barnskötare
Artikelikon Begravningsentreprenör
Kameraikon Artikelikon Behandlingsassistent och socialpedagog
Kameraikon Biståndsbedömare
Artikelikon Diakon
Kameraikon Artikelikon Elevassistent
Familjerådgivare
Folkhälsoplanerare
Friskvårdskonsulent/Hälsopedagog
Kameraikon Artikelikon Fritidsledare
Artikelikon Frivårdsinspektör
Församlingspedagog
Artikelikon Hantverkspedagog
Kriminalvårdare
Kurator
Kameraikon Artikelikon Personlig assistent
Personligt ombud
Präst och pastor
Kameraikon Skötare inom psykiatrisk vård
Kameraikon Artikelikon Socialsekreterare
Artikelikon Socionomyrken
Kameraikon Artikelikon Undersköterska
Artikelikon Vårdare inom arbete med funktionsnedsättningar

Upp Socialt arbete

Öppnas i nytt fönster Utskriftsvänlig sida