Blanketter och intyg

Arbetsgivarintyg


- behövs då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning
- då en arbetstagare söker aktivitetsstöd
Arbetsgivarintyg (ifylles av arbetsgivare)

Intyg för deltidsarbetslösa och timanställda anmälda på Arbetsförmedlingen


Deltidsintyg

Nystartsjobb


Blankett för sammanställning över intyg
(fylls i av arbetssökande)

Ansökan/beslutsunderlag om nystartsjobb
(fylls i av arbetsgivaren)

Förlängningsansökan
(fylls i av arbetsgivaren)

Jobb- och utvecklingsgarantin, fas 3


Anmälan av ledig sysselsättningsplats (skickas ifylld till närmaste arbetsförmedling)

Ansökan om ekonomiskt stöd för teckenspråkstolkning och liknande


Ansökan om stöd till tolkkostnader i samband med utbildning för anställda

Yrkesintroduktionsanställning


Ansökan/beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställning

Tillägsinformation