Utbildningar

& studier

Utbildningar för ungdomar

På Skolverkets webbplats, Utbildningsinfo finns information för dig under 20 år. Här hittar du Sveriges alla gymnasieutbildningar.
Sök utbildningar för ungdomar.

Gymnasieskolor och gymnasiesärskolan

Skolverket ger information om ämnen, mål och betygskriterier för grundläggande vuxenutbildning. Folkhögskolorna har ett stort kursutbud med en mängd olika inriktningar.

Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildningar

Fristående skolor

Kännetecknande för fristående skolor är att de har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller landsting.

Fristående skolor

Riksgymnasier för döva

Utbildning för döva och hörselskadade är fyraårig och finns på RiksGymnasier för Döva och Hörselskadade (RGD/RGH). Landets gymnasieskolor med riksintag för döva och hörselskadade finns på föjande gymnasieskolor i Örebro:

Risbergska skolan
Tullängsskolan
Virginska skolan

Svårt rörelsehindrade ungdomar har, efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande, rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning på ett nationellt program. Gymnasieskolor finns i:

Umeå
Stockholm
Göteborg
Kristianstad

Utbildningar för vuxna

På Skolverkets webbplats, Utbildningsinfo kan du söka bland drygt 30 000 utbildningar för vuxna. Här hittar du Sveriges alla högskolor, folkhögskolor och yrkeshögskolor.
Sök utbildningar för vuxna.

Högskola

Utbildning finns på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivåer. Du måste till exempel ta en kandidatexamen på grundnivå innan du kan börja studera ett program på avancerad nivå.

För att få börja på forskarnivå måste du som lägst ha tagit en magisterexamen på avancerad nivå.

På grundnivå finns två generella examina: högskolesexamen på två år (120 hp) och kandidatexamen på tre år (180 hp).

På avancerad nivå finns två generella examina: magisterexamen på ett år (60 hp) och masterexamen på två år (120 hp). Masterexamen ska omfatta motsvarande två års heltidsstudier och ha en nära koppling till utbildning på forskarnivå.

Antagning och behörigheter till högskolan

Universitets- och högskolerådet sköter antagning till de flesta av högskolans utbildningsprogram. Här finns information om hur du söker till högskolan, tillträdesregler och statistik över antagningspoäng.

Om antagning

Högskoleprovet

Gör högskoleprovet och öka dina chanser att komma in på de flesta utbildningar. Provet skrivs två gånger om året. Hösten 2014 är provdatum den 25 oktober, anmälan senast 15 september.

Gå till Högskoleprovet på Studera.nu

Studiemedel

I Centrala studiestödsnämndens Snabbguide om studiemedel får du en överskådlig och övergripande information i studiemedel 

Snabbguide om studiemedel


Test i svenska, Tisus

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Gör ett test i svenska spåket

Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. De analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft och beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan

Studera utomlands

På Studera.nu finns information för dig som funderar på att studera utomlands. Du hittar  bland annat information om utbytesprogram och 60 länder att studera i.
Här finns också en checklista för utlandsstudier, information om hur du finansierar dina utlandsstudier, uppehållstillstånd och visum samt mycket annat som är bra att känna till.

Studera utomlands 

Värdering av utländska utbildningar

Fråga oss var och hur du kan få hjälp med att få dina betyg validerade. Eller läs mer om utländsk gymnasieutbildning och bedömning av utländsk högre utbildning

Veterinärer bedöms av Jordbruksverket. Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från länder utanför EES-området (TUVE). Jordbruksverket bedömer om kompletterande utbildning krävs.

Jordbruksverket

Universitets-och högskolerådet

Sjöfartsverket

Socialstyrelsen

Luftfartsverket