Utbildningar och studier

Utbildningar för vuxna

På Skolverkets webbplats, Utbildningsinfo kan du söka bland drygt 30 000 utbildningar för vuxna. Här hittar du Sveriges alla högskolor, folkhögskolor och yrkeshögskolor.

Sök utbildningar för vuxna

Utbildningar för ungdomar

På Skolverkets webbplats, Utbildningsinfo finns information för dig under 20 år. Här hittar du Sveriges alla gymnasieutbildningar.

Sök utbildningar för ungdomar

Hitta rätt skola

På Skolverkets webbplats får du hjälp att välja skola och att hitta adress och telefonnummer till skolan du är intresserad av.

Välj skola

Studera utomlands

För studier i ett land utanför EU/EES och Schweiz krävs visum för studieperioden. Det söker du innan avresa på studielandets ambassad.

För studier längre än tre månader krävs också uppehållstillstånd (gäller ej nordiska länder).

Uppehållstillstånd och visum

Högskola

Utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå


Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivåer. Du måste till exempel ta en kandidatexamen på grundnivå innan du kan börja studera ett program på avancerad nivå.
För att få börja på forskarnivå måste du som lägst ha tagit en magisterexamen på avancerad nivå.

Examen på grundnivå finns två generella examina, högskolestudier och kandidatexamen

  • högskoleexamen, två år (120 hp)
  • kandidatexamen, tre år (180 hp)

På avancerad nivå finns två generella examina

  • magisterexamen, ett år (60 hp)
  • masterexamen, två år (120 hp)

Masterexamen ska omfatta motsvarande två års heltidsstudier och ha en nära koppling till utbildning på forskarnivå.

Antagning och behörigheter till högskolan

Universitets- och högskolerådet sköter antagning till de flesta av högskolans utbildningsprogram. Här finns information om hur du söker till högskolan, tillträdesregler och statistik över antagningspoäng.

Om antagning

Test i svenska, Tisus

Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska språket. Det är avsett för dig med utländsk gymnasieutbildning som planerar att söka till akademiska studier i Sverige och som saknar betyg i svenska.

Gör ett test i svenska spåket

Yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. De analyserar arbetsmarknadens behov av arbetskraft och beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan.

Myndigheten för yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan

Fristående skolor

Kännetecknande för fristående skolor är att de har en annan huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller landsting.

Fristående skolor

Gymnasial vuxenutbildning och folkhögskola

Skolverket ger information om ämnen, mål och betygskriterier för grundläggande vuxenutbildning. Folkhögskolorna har ett stort kursutbud med en mängd olika inriktningar.

Skolverkets information om vuxenstudier

Sveriges folkhögskolor

Gymnasieskolor och gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan ger yrkesförberedande utbildning på samma sätt som gymnasieskolan i nationella, specialutformade, eller individuella program. På Skolverkets hemsida hittar du mer information.

Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildningar

Riksgymnasier för döva

Utbildning för döva och hörselskadade är fyraårig och finns på RiksGymnasier för Döva och Hörselskadade (RGD/RGH). Landets gymnasieskolor med riksintag för döva och hörselskadade finns på föjande gymnasieskolor i Örebro.

Gymnasieskolor i Örebro

Risbergska skolan

Tullängsskolan

Virginska skolan

Svårt rörelsehindrade ungdomar har, efter avslutad grundskoleutbildning eller motsvarande, rätt till rh-anpassad gymnasieutbildning på ett nationellt program.

Gymnasieskolor finns i:

Umeå

Stockholm

Göteborg

Kristianstad

Värdering av utländska utbildningar

Veterinärer bedöms av Jordbruksverket. Tilläggsutbildning för veterinärer med examen från länder utanför EES-området (TUVE). Jordbruksverket bedömer om kompletterande utbildning krävs.
Jordbruksverket

Universitets-och högskolerådet

Sjöfartsverket

Socialstyrelsen

Luftfartsverket

Tillägsinformation

Läs mer på andra sajter

Information om stipendier för studier i Sverige och utomlands, samt vilka stipendier som förmedlas för forskning och studier utomlands.

Stipendieguiden.se

Svenska institutet