Arbetsförmedlingen

Läser du det här via mobil, surfplatta eller dator?

Vi är nyfikna på hur du använder arbetsformedlingen.se. Hjälp oss utveckla vår webbplats utifrån just dina behov genom att svara på några frågor.

Begära ersättning - rekvirera

Vissa av våra insatser och program innebär att du som arbetsgivare kan få ekonomiskt stöd om du anställer, eller på annat sätt tar emot, arbetssökande från oss på Arbetsförmedlingen.

Har du fått beslut från Arbetsförmedlingen och skickat in en överenskommelse kan du efter varje arbetsmånad begära ersättning (rekvirera via internet). Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott.

Ny användare?

Fyll i överenskommelse

Efter att en arbetsförmedlare har fattat beslut om ersättning fyller du i en överenskommelse. Skicka denna och registreringsbevis eller utdrag ur protokoll som visar vem som är firmatecknare till:

Arbetsförmedlingen
Ekonomiavdelningen
Box 508
391 25 Kalmar

Ladda ner och fyll i överenskommelse

Frågor och svar gällande rekvirera

Logga in och redovisa

När vi har registrerat överenskommelsen bekräftar vi detta via e-post till den person du valt som administratör. Administratören lägger upp de personer på ert företag som ska kunna begära ersättning via internet.

Behöriga personer hos er fyller i närvarodagar (arbetsgivarstöden) eller bruttolön/förmåner (nystartsjobb) för den anställde.

Hur du gör som administatör

Hur du gör som rekvirerare

För att kunna begära ersättning måste varje användare logga in med sin e-legitimation/bank-id.

Hur skaffar jag e-legitimation?

Utbetalning

Behöriga personer hos er begär ersättning efter varje arbetsmånad. Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott.

Mer detaljerad hjälp finns under hjälpknappen när du loggat in.

Har du frågor om rekvirering och/eller utbetalning?